Szombaton adják át az EMKE-díjakat, közzétették az idei díjazottak névsorát

Nyilvánosságra hozták az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület idei díjazottainak névsorát: április 15-én, szombat délután 3 órától kerül sor az EMKE-díjak ünnepélyes átadására a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet dísztermében (Bocskai/Avram Iancu tér 13. szám), ugyanitt délelőtt 11 órától rendezi meg éves közgyűlését az egyesület – derül ki közleményükből.

Napirend

11:00 – Megnyitó, köszöntések – közreműködik a Hídelvei Evangéliumi-Református Földész Énekkar, karnagy Gombár Árpád

11:30 – Potápi Árpád János: 2023 a gondoskodó nemzet éve a nemzetpolitikában

12:10 – Széman Emese Rózsa: Iskolai Közösségi Szolgálat a romániai (magyar) középiskolai oktatásban – egy felmérés tanulságai

12:30 – az EMKE elnökségének éves beszámolója (tevékenységi, pénzügyi és cenzori); az EMKISZ éves beszámolója

15:00 – EMKE díjak átadása a díj névadójának abc-rendjében – közreműködik a Szent Cecília Kórus, karnagy Potyó István

EMKE-díjak 2023

Bányai János-díj – Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Sári Zsolt múzeumi főigazgató-helyettes részére – az erdélyi magyar épített örökség és az erdélyi társadalom történetének feltárása, megőrzése és múzeumi keretek között történő megmutatása érdekében végzett kiemelkedő munkássága elismeréséül – Bányai János-díjat adományoz. Laudál: Kinda István.

Balázs Ferenc-díj – Fejes Ildikó részére – az egykori Csíksomlyói KALOT Népfőiskola hagyományaira épülő modern felnőttképző intézmény, a KALOT Egyesület alapításában és működtetésében végzett kiemelkedő munkásságáért. Laudál: Dáné Tibor Kálmán.

Janovics Jenő-díj – Tóth István fotóművész részére – sok évtizedes alkotói munkásságáért és a fotóművészet népszerűsítése érdekében végzett tevékenységéért. Laudál: Szűcs László.

Gr. Bánffy Miklós-díj – Szélyes Ferenc részére – aki a Csűrszínház alapítójaként kiemelkedő színpadi alakításai mellett áldozatos munkával fenntartja és évente megújuló energiával élteti ezt az egyedi kezdeményezést, amelyet kis közösség szintjéről magas rangra emelt. Laudál: Kovács Levente.

Gr. Mikó Imre-díj – Hristea Erika-Elisabeta vállalkozó részére – a kolozsvári magyar egyházak, oktatási intézmények, kulturális és sportegyesületek, az erdélyi Versailles megmentésére szánt jelentős támogatásáért. Laudál: ifj. Mezei János.

Kallós Zoltán-díj – Sára Ferenc és Varga Zsuzsanna házaspár részére – a népi kultúra éltetéséért, a Gyimes völgyében évtizedek óta kifejtett értékmegőrző munkájukért. Laudál: Molnár Szabolcs.

Kovács György-díj – Varga Balázs részére – a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulatában végzett kiemelkedő színpadi teljesítményeiért, valamint áldozatos társulati munkájáért. Laudál: Berekméri Katalin.

Kötő József-díj – Potápi Árpád János államtitkár részére – a Kárpát-medencei magyar civil szervezetek és közösségek következetes támogatásáért. Laudál: Brendus Réka.

Monoki István-díj – Köllő Enikő részére – tevékeny és eredményes könyvtárosi pályája elismeréseként, kimagasló könyvtárosi és rendezvényszervezői munkásságáért, írott kulturális örökségünk, értékeink megőrzése, gazdagítása, valamint ezen értékek közvetítése érdekében kifejtett erőfeszítéseiért. Laudál: Bartis Edit.

Nagy István-díj – Czakó Gabriella zenetanár-karnagy részére – több évtizedes, Kodály Zoltán szellemiségében kifejtett zenepedagógiai, karnagyi, kiemelkedő művészi és kiváló, önzetlen oktatói tevékenységéért. Laudál: Lázár Anna.

Spectator-díj – Csinta Samu újságíró részére – több évtizedes munkásságáért, különös tekintettel kiemelkedő publicisztikai elemzéseiért, valamint a közelmúlt ismeretlen részleteinek feltárásáért. Laudál: Benkő Levente.

Szolnay Sándor-díj – Erős István, a Budapesti Képzőművészeti Egyetem rektora részére – kiemelkedő képzőművészeti tevékenységéért, aktív művészetszervezői munkásságáért, az erdélyi kortárs művészet nemzetközi szintre való felzárkóztatásáért és művészetpedagógiai tevékenységéért. Laudál: Vargha Mihály.

Poór Lili-díj – Tokai Andrea, a Temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház művésznője részére – a magyar és román színpadokon nyújtott kiemelkedő színpadi alakításaiért. Laudál: Köllő Katalin.

Életműdíjak

– László Miklós részére – épített örökségünket dokumentáló fotóművészeti munkássága elismeréseként, valamint a közművelődési eseményeken való önzetlen közreműködése iránti köszönetképpen.

– Wanek Ferenc geológus, egyetemi oktató, tudománytörténész részére – elkötelezett és alázatos szakmai és oktatói tevékenységéért, a földtan egyetemi szintű oktatásában és általános népszerűsítésében kifejtett, több évtizedes aktív, előremutató munkásságáért, valamint tudománytörténészi és kultúraszervezői érdemei elismeréseképpen.

– Albert Júlia részére – a magyar irodalmi kultúrát közkinccsé tévő előadóművészeti munkássága, valamint a szép beszédet alapkövetelménnyé tevő oktatói tevékenysége elismeréseképpen.

– Meister Éva színművésznőnek – a magyar kultúra megtartó erejébe vetett hitének, valamint a magyar szó Kárpát-medencében és a diaszpórában való közkinccsé tételét szolgáló több évtizedes előadóművészi pályája elismeréseként.

– Gaal György részére – az irodalomtörténet és a műemlékvédelem terén kifejtett tevékenysége, valamint Kolozsvár történetét közérthetően megismertető helytörténeti munkássága elismeréseképpen.

www.szabadsag.ro, 2023. április 12.