Kiváló közművelői oklevelek átadása Marosvásárhelyen

maros

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület országos elnöksége a hagyományoknak megfelelően idén is kiváló közművelői okleveleket adományozott Marosvásárhelyen. Az egyesület ezáltal elismeri a helyi közösségekben kulturális és közösségépítő tevékenységet folytató közművelődési, kultúraközvetítő eredményeket. Az ünnepi műsort a Tűzvarázs együttes fellépése biztosította, ünnepi beszédet mondott dr. Széman Péter, az EMKE elnöke és dr. Ábrám Zoltán területi alelnök. Idén olyan személyek részesültek oklevélben az országos elnökség részéről, akik a közösségek önszerveződő tevékenységében eredményes munkát vállaltak. A Közép-Erdély régióból az alábbi személyeknek jutott elismerés:

v. Huszti Orbán Sarolta mb. törzskapitánynak, a marosszéki Történelmi Vitézi Rend képviseletében és tagjaival együtt nemzeti ünnepségeinken és megemlékezéseinken  való rendszeres részvétele iránti elismerésül

Dr. Batizán Attila református lelkésznek, lelkész-igazgatóként Gecse Dániel szellemisége őrzőjének,  a közösség megtartása és a fiatalság megmaradása érdekében kifejtett tevékenysége iránti elismerésül

Haller Béla tanárnak, az erdélyi történelmi családokat tömörítő Castellum Alapítvány és a Teleki Téka Alapítvány irányítása során kifejtett közművelődési és identitásmegőrző tevékenysége iránti elismerésül

Dr. Szilágyi Tibor egyetemi tanárnak, az erdélyi magyar orvosképzés rendíthetetlen képviselőjének, az orvos- és gyógyszerésztudományt anyanyelvünkön művelő EME keretében kifejtett tevékenysége iránti elismerésül.

Gratulálunk a díjazottaknak!

Forrás: Ábrám Zoltán – Marosvásárhely, a Közép-Erdély régió alelnöke