„Jere ki a síromhoz, fiam!” – XXXIII. Szabédi Napok Benedek Elek szellemében

szabedi sir 2024

2024. május 10-11., Kolozsvár, Szabéd

 

Az idei évben is megrendeztük a hagyományos Szabédi Napokat, mely immár XXXIII. alkalommal emlékeztet Szabédi László munkásságára és életére.

Az ünnepség a Gheorghe Lazăr / Lázár utca 30. szám alatt található Szabédi Emlékháznál kezdődött, ahol Széman Péter, az EMKE elnöke tartott megnyitóbeszédet, visszaemlékezve a kezdetekre, amikor az EMKE, illetve személyesen Kántor Lajos felvállalta, hogy az örökségül kapott házzal együtt a költő és nyelvész Szabédi László hagyatékát, szellemiségét is tovább élteti. A megemlékezés keretében Simon István Előd, Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának konzulja, valamint az EMKE koszorúzott.

A program hagyományos folytatásaként a résztvevők a Házsongárdi temető bejáratánál találkoztak negyed hatkor, majd közösen mentek Szabédi László sírjához. Itt Rácz Norbert unitárius lelkész tartott rövid áhítatot, kiemelve Szabédi szabadságélményét és -vágyát, amely a tragédiájához is vezetett. Ezen a helyszínen is koszorúzás keretében emlékeztek meg a költőről, valamint testvéréről.

 

A Györkös Mányi Albert Emlékház adott otthont a hat órakor kezdődő műhelykonferenciának, amelyen Benedek Elek szellemi örökségét és munkásságát vizsgálták. Az eseményt Kós Katalin, a Györkös Mányi Albert Emlékház vezetője és dr. Széman Péter, az EMKE elnöke nyitotta meg. Beszédet mondott Simon István Előd, Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának konzulja.

Fodor Cristina, az EMKE Szabédi László Emlékházának vezetője, a konferencia megnyitóján Szabédi Lászlóhoz és a Szabédi-házhoz fűződő viszonyáról beszélt, majd előadásában a családfakutatás módszertanát és jelentőségét emelte ki, amelyet a hagyatékgondozásban is kamatoztatni tud. Rövid esettanulmányként felvázolta a Bodor Pál-hagyaték feldolgozásakor készített Bodor-családfát, melyhez a még élő családtagokkal készített interjúkat, illetve gyorstalpalót is kaphattak a hallgatók a saját családfájuk feltérképezésének elkezdéséhez.

Benedek Huszár Botond színművész, újságíró Benedek Elek szellemi hagyatékának nyomait és ápolását mutatta be a Benedek családban. Megtudtuk, hogy mikortól eredeztethető a jeles família, hogyan különböztették meg egymást a kisbaconi és környékbeli azonos nevű, de a család különböző ágához tartozó Benedekek, végül a Huszár ágról, Benedek Elek ágáról hallhattunk részletesebben. Az előadás ugyanakkor arra is rávilágított, hogy a családfakutatás milyen meglepő eredményekkel (egy-egy újabb fotó, vagy nem sejtett rokoni szál) lepheti meg a kutatót.

Benedek Elek Testamentum című művéből dr. Széman Emese Rózsa, az Ampelopsis versszínház tagja olvasott fel részleteket. Ez vezetett át az est záró mozzanatához, a Holnaptól tegnapig című kötet bemutatójához. Benedek Tibor háborús naplóját az unoka, Benedek Huszár Botond rendezte sajtó alá, vele Benkő Levente történész, a Művelődés folyóirat főszerkesztője beszélgetett. A komoly témájú diskurzust az egy vidékről származó beszélgetőpartnerek hazai utalásai tették oldottá, mely keretek között könnyebben lehetett beszélni háborús sorsokról, apa-fiú kapcsolatokról, arról, hogy miben különleges a napló (szerzője utász volt), és hogy mennyire fontos kibeszélni a traumáinkat.

Az este kötetlen beszélgetéssel, adomázással zárult.

 

Másnap reggel az érdeklődők reggel fél kilenckor mikrobusszal indultak Szabédra, Szabédi László választott szülőföldjére. A 11 órakor kezdődő ünnepi istentiszteleten Jenei Sándor lelkész a költőnek a faluhoz való kötödéséről, a gyökerek fontosságáról beszélt. Fodor Cristina beszédében nemcsak Szabédi életútját mutatta be, hanem kitért arra is, hogy az EMKE által koordinált Hétköznapi hőseink – írjunk történelmet! c. projektben jelenleg egy szabédi csapat is részt vesz, akik éppen a költő, nyelvész, újságíró életútjának kevésbé ismert szeletével foglalkoznak.

Az ünnepség zárásaként néhány helyi fiatal Szabédi László verseiből adott elő, majd a templom falán lévő emlékplakett megkoszorúzásával tisztelegtek a résztvevők az emléke előtt. Egy rövid szeretetvendégség keretében lehetőség nyílt a beszélgetésre, valamint a 2024-es Szabédi Napok zárásaként megtekintettük a szabédi általános iskolában lévő emlékszobát, benne annak a tanácskozásnak a fényképével, amelynek eredménye (a Babeş és Bolyai egyetemek összevonása) végzetes lett Szabédi László számára.

 

Az idei Szabédi Napokon is méltó módon emlékeztek meg Szabédi Lászlóról, és különleges programokkal gazdagították az érdeklődők ismereteit és élményeit.

 

Az EMKE fényképes beszámolója itt »
Horváth László fotói a szabédi megemlékezésről itt »