ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Eperjesi Noémi és Demény Péter est a Reménység Házában

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:4e4fffe104e1197c11d535bc91180373' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Időpont:</strong>&nbsp;2018. &aacute;prilis 12., cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k, 18 &oacute;ra<br />\n <strong>Helysz&iacute;n:</strong>&nbsp;Brass&oacute;, Rem&eacute;nys&eacute;g H&aacute;za, Moldovei u. 2 sz.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Eperjesi No&eacute;mi alkot&aacute;saiban gy&ouml;ny&ouml;rk&ouml;dhet a brass&oacute;i műv&eacute;szetkedvelő k&ouml;z&ouml;ns&eacute;g a Marosv&aacute;s&aacute;rhelyen &eacute;lő &eacute;s alkot&oacute; k&eacute;pzőműv&eacute;sz&nbsp;t&aacute;rlatnyit&oacute;ja alkalm&aacute;val. A ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s megnyit&oacute; keret&eacute;ben, vend&eacute;g&uuml;nk lesz Dem&eacute;ny P&eacute;ter k&ouml;ltő, &iacute;r&oacute;, blogger, egyetemi oktat&oacute;, a L&aacute;t&oacute; irodalmi foly&oacute;irat szerkesztője, aki bemutatja Vadkanragyog&aacute;s c&iacute;mű reg&eacute;ny&eacute;t.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Eperjesi No&eacute;mi Zilahon sz&uuml;letett. M&aacute;r kisgyermek kora &oacute;ta, sz&iacute;nes ceruz&aacute;k vett&eacute;k k&ouml;r&uuml;l, &aacute;ltaluk v&aacute;lt boldogg&aacute; &eacute;lete. Nem csoda, hogy tizen&eacute;vesen&nbsp; m&aacute;r egy&eacute;ni ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;sai voltak. Grafikusk&eacute;nt v&eacute;gzett a Nagyv&aacute;radi K&eacute;pzőműv&eacute;szeti Egyetemen.&nbsp; Jelenleg a marosv&aacute;s&aacute;rhelyi George Coşbuc Gimn&aacute;zium &eacute;s a Romulus Guga &Aacute;ltal&aacute;nos Iskola c&iacute;mzetes tan&aacute;ra. &Aacute;lmait k&ouml;vetve, pedag&oacute;gusi munk&aacute;ja mellett, rengeteg &oacute;r&aacute;t t&ouml;lt ceruz&aacute;k, ecsetek, pap&iacute;rok &eacute;s v&aacute;sznak t&aacute;rsas&aacute;g&aacute;ban, amelynek eredm&eacute;nyek&eacute;nt, t&ouml;bb ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;son t&aacute;rhatta k&ouml;z&ouml;ns&eacute;g elő alkot&aacute;sait.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A brass&oacute;i ki&aacute;llit&aacute;st Vetr&oacute; B. Sebesty&eacute;n Andr&aacute;s k&eacute;pzőműv&eacute;sz, tan&aacute;r, a Rem&eacute;nys&eacute;g H&aacute;zi t&aacute;rlatok műv&eacute;szeti vezetője mutatja be.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Dem&eacute;ny P&eacute;ter Vadkanragyog&aacute;s c&iacute;mű reg&eacute;ny&eacute;nek t&eacute;m&aacute;ja a szenved&eacute;ly: konvencion&aacute;lis, siv&aacute;r k&ouml;rnyezet&eacute;vel dacolva, Katerina, a meghat&aacute;rozhatatlan t&ouml;rt&eacute;nelmi korban &eacute;s helyen &eacute;lő v&aacute;r&uacute;rnő kitart&oacute;an igyekszik hiteles, szenved&eacute;lyes &eacute;letet &eacute;lni.&nbsp;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A k&ouml;nyvbemutat&oacute; ut&aacute;n verseket hallgathatunk a k&ouml;ltő tolm&aacute;csol&aacute;s&aacute;ban.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Szervező az Ap&aacute;czai Csere J&aacute;nos K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let</p>\n', created = 1524317946, expire = 1524404346, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:4e4fffe104e1197c11d535bc91180373' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1524317946, expire = 1524404346, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1524317946, expire = 1524404346, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1524317946, expire = 1524404346, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1524317946, expire = 1524404346, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1524317946, expire = 1524404346, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1524317946, expire = 1524404346, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
brassoi kiallitas aprilis 12.jpg

Időpont: 2018. április 12., csütörtök, 18 óra
Helyszín: Brassó, Reménység Háza, Moldovei u. 2 sz.

Eperjesi Noémi alkotásaiban gyönyörködhet a brassói művészetkedvelő közönség a Marosvásárhelyen élő és alkotó képzőművész tárlatnyitója alkalmával. A kiállítás megnyitó keretében, vendégünk lesz Demény Péter költő, író, blogger, egyetemi oktató, a Látó irodalmi folyóirat szerkesztője, aki bemutatja Vadkanragyogás című regényét.

Eperjesi Noémi Zilahon született. Már kisgyermek kora óta, színes ceruzák vették körül, általuk vált boldoggá élete. Nem csoda, hogy tizenévesen  már egyéni kiállításai voltak. Grafikusként végzett a Nagyváradi Képzőművészeti Egyetemen.  Jelenleg a marosvásárhelyi George Coşbuc Gimnázium és a Romulus Guga Általános Iskola címzetes tanára. Álmait követve, pedagógusi munkája mellett, rengeteg órát tölt ceruzák, ecsetek, papírok és vásznak társaságában, amelynek eredményeként, több kiállításon tárhatta közönség elő alkotásait.

A brassói kiállitást Vetró B. Sebestyén András képzőművész, tanár, a Reménység Házi tárlatok művészeti vezetője mutatja be.

Demény Péter Vadkanragyogás című regényének témája a szenvedély: konvencionális, sivár környezetével dacolva, Katerina, a meghatározhatatlan történelmi korban és helyen élő várúrnő kitartóan igyekszik hiteles, szenvedélyes életet élni. 

A könyvbemutató után verseket hallgathatunk a költő tolmácsolásában.

Szervező az Apáczai Csere János Közművelődési Egyesület

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés